Posted on Leave a comment

Koldinghus

Koldinghus

Det Koldinghus er motivet i denne limited edition plakat. Slottet er foreviget set fra Kærlighedsstien i nordvestlig retning. Denne vinkel fremhæver slottets beliggenhed på bakketoppen ved Slotssøen.

Koldinghus er det sidste kongeslot i Jylland og har haft stor betydning for danmarkshistorien. Derfor er det en fin tilføjelse til serien “Danske Slotte”.

 Plakaten kan købes her.

Om Koldinghus
Koldinghus blev grundlagt midt i 1200-tallet, men brændte i 1808 og stod herefter længe som en ruin. Der blev dog sat en længerevarende restaurering i gang, således at både selve slottet, men også restaureringen og museet på Koldinghus, i dag er en helt særlig seværdighed.

Erik Klipping byggede det første Koldinghus, som stod færdigt i 1268. Grundet borgens beliggenhed i en grænseby, som Kolding var dengang, var slottets betydning for forsvaret af Danmarks grænse meget stor i middelalderen. Slottet har ikke altid heddet Koldinghus, dets ældste navn er Arensborg eller Ørneborg, og senere hed slottet Middelborg. Navnet Koldinghus fik slottet i 1451.

Slottet havde oprindeligt en traditionel middelalderlig voldgrav om slottet, denne blev dog opfyldt omkring år 1550. Christian 3. og Frederik 2. opførte bl.a. den sydlige fløj af slottet, og der blev gennemført en gennemgribende renovering af slottet. Christian 3. døde på Koldinghus nytårsdag år 1559, og enkedronning Dorothea fik herefter slottet som bolig. Koldinghus fik sin karakteristiske profil ca. år 1600 som vi kender i dag, da Christian 4. forhøjede vestfløjen med en yderligere etage, samt byggede det såkaldte Kæmpetårn. Tårnet fik ikke dette navn pga. Dets størrelse. Navnet kom af de fire statuer af helte eller “kæmper” fra antikken som var placeret på tårnets top: Hannibal, Scipio, Herkules og Hector. Den eneste overlevende statue, er statuen af Herkules.

Da pesten kom til København i 1711-12 og kostede ca. 33% af byens indbyggere livet, flyttede kong Frederik 4. og hoffet til Koldinghus. I den efterfølgende periode indledte Frederik 4. en større ombygning af slottet, således at det levede op til barokkens stilmæssige krav til arkitektur. Dette resulterede i at Riddersalen forsvandt og at etagerne blev udjævnet. Desuden fik slottet nye vinduer.

Slottet ligge højt placeret i landskabet og fra voldanlægget omkring Koldinghus er der en flot udsigt over Kolding by og over Slotssøen. Koldinghus’ tårn er 75 meter højt og herfra er udsigten helt fantastisk.

Koldinghus er siden 1890 blevet administreret af Museet på Koldinghus. Siden da har slottet primært fungeret som museum, med et væld af forskellige udstillinger af både historisk karakter, men også i høj grad af moderne karakter.

Læs mere på koldinghus.dk, visitKolding eller wikipedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *